Gemeenteberichten Leyenburg week 17

Week 17 2019

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Baambruggestraat 2

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201803827/6868974 d.d. 31 augustus 2018 voor het oprichten van een school met kinderdagverblijf (kindcentrum) ter plaatse van het te slopen schoolgebouw Baambruggestraat 2.

Publicatiedatum: 2019-04-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-97715.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Vreeswijkstraat 587

Het kappen van 1 esdoorn (stamomtrek 140 cm), staande in de achtertuin van het perceel Vreeswijkstraat 587. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

Publicatiedatum: 2019-04-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-98700.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 162

Het veranderen en vergroten van het pand Soesterbergstraat 162 door het maken van constructieve doorbraken en het maken van een kelder

Publicatiedatum: 2019-04-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-98971.html

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – Huisduinenstraat, nabij perceelnr. 22

Berichttype: verkeersbesluit

Publicatiedatum: 2019-04-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-22988.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Vleutenstraat 8

Het kappen van 1 boom (stamomtrek 78cm), staande in de voortuin van het perceel Vleutenstraat 8 alsmede het herplanten van 1 fruitboom in de achtertuin. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

Publicatiedatum: 2019-04-26

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-100591.html

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Baambruggestraat 2 BIS

Het verwijderen asbesthoudende materialen uit een middenspanningsruimte Baambruggestraat 2BIS

2019-04-26

Besluit Last onder bestuursdwang, illegaal receratievaartuig, Veenendaalkade tegenover huisnummer 166.

2019-04-26