Gemeenteberichten Leyenburg week 17

Week 17  2020 

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking geweigerd, Maarsbergenstraat 324  

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Maarsbergenstraat 324 in onzelfstandige woonruimte aan vijf bewoners

2020-04-20

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 192

Het veranderen van de woning Jaarsveldstraat 192 door het maken van een constructieve doorbraak. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en):bouwen.

2020-04-22

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-20936/1/bijlage/exb-2020-20936.PDF

Apv vergunning – Besluiten, Leyweg 255  

Het graven van een geul ter hoogte van Leyweg 255 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 21 april 2020 tot en met 16 oktober 2020. Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom

2020-04-23

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 81 

Het vergroten van het pand Leersumstraat 81 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

2020-04-23

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Monnickendamplein 106

Het veranderen van de woning Monnickendamplein 106 door het maken van een trapgat in de verdiepingsvloer.

2020-04-24

Vereniging van Eigenaren

Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aangezien aan deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is zoals bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de VvE.

Burgerlijk Wetboek

Aangezien het bouwplan voldoet aan de bouwregels van het bestemmingsplan worden de privaatrechtelijke belangen hieromtrent, die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, in beginsel niet betrokken bij de besluitvorming. Aan de (ver-)bouwwerkzaamheden in deze vergunning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Escamplaan 281  

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Escamplaan 281, Albert Heijn

2020-04-20

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 108  

Het vergroten van het pand Leersumstraat 108 door het plaatsen van een aanbouw en het maken van constructieve wijzigingen

2020-04-21

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Werkhovenstraat 137

Het veranderen van de gevel van het pand Werkhovenstraat 137 door het vervangen van de kozijnen

2020-04-23

Omgevingsvergunning-Beschikking geweigerd regulier, Leyweg 19  

Het kappen van 1 zwarte den (stamomtrek 225 cm), staande in de achtertuin van het perceel Leyweg 19. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2020-04-21