Gemeenteberichten Leyenburg week 16

Week 16 2019

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, verspreid in het stadsdeel Escamp, wijk Leyenburg

Het kappen van 54 populieren (stamomtrekken 191 – 409cm), staande verspreid in het stadsdeel Escamp, wijk Leyenburg. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

Publicatiedatum: 2019-04-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-89858.html

O.a. Florence Nightingale park e.a. bomen met gele stip

 Apv vergunning – Besluiten, Leyweg 272 te Den Haag

Het aanleggen van twee warmteleidingen vanaf het bestaande warmtenet nabij de Florence Nightingaleweg, parallel aan de Leyweg, naar nieuwbouw tegenover de Wormerveerstraat in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 11 juni 2019 tot en met 30 september 2019.

Publicatiedatum: 2019-04-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-96181.html

 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Maarsbergenstraat 402

Het veranderen van de woning Maarsbergenstraat 402 tot 3 woningen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, binnenplanse ontheffing.

Publicatiedatum: 2019-04-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-91409.html

 Apv vergunning – Besluiten, Leyweg 446 te Den Haag

Inrichten bouwterrein van 27 mei 2019 tot en met 4 oktober 2019

Berichttype: apv vergunning

Publicatiedatum: 2019-04-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-93827.html

 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 166

Het veranderen van het pand Soesterbergstraat 166 door het maken van constructieve doorbraken en het maken van een nieuwe trap naar de 2e verdieping

Publicatiedatum: 2019-04-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-93157.html

 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Hoogkarspelstraat 77

Het veranderen van de gevel van het pand Hoogkarspelstraat 77 door het plaatsen van een reclame-uiting

Publicatiedatum: 2019-04-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-94304.html

 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 107

Het kappen van 1 boom (stamdiameter 130cm), staande in de achtertuin van het perceel Vreeswijkstraat 107

Publicatiedatum: 2019-04-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-91874.html

 Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Soestdijksekade 345 te Den Haag

Kaderock op 1 juni 2019

Publicatiedatum: 2019-04-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-95656.html

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Benschoplaan 17 t/m 21

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Benschoplaan 17 tot en met 21

2019-04-18