Gemeenteberichten Leyenburg week 15

Week 15  2020 

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Nieuwersluisstraat 32  

Het slopen van de parkeergarage Nieuwersluisstraat 32

2020-04-06

Ons kenmerk: 202005797  Ontvangstdatum aanvraag: 2 april 2020

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg 

Het realiseren van 300m2 detailhandel tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein). Deze bekendmaking bevat: ontheffing kruimel.

2020-04-10

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Constance Gelderblomlaan ongenummerd (deelplan 3 Haga) 

Het maken van een kademuur langs de sloot aan de zijde van de Constance Gelderblomlaan ongenummerd (deelplan 3 Haga).

2020-04-10

Op 20 maart heeft het hoogheemraadschap ingestemd met het plaatsen van deze damwand. Onder de voorwaarde dat er een watervergunning wordt aangevraagd.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-19179/1/bijlage/exb-2020-19179.PDF

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Monnickendamplein 106  

Het veranderen van het pand Monnickendamplein 106 door het maken van een trapgat in de verdiepingsvloer

2020-04-08

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan 281  

Het veranderen van het dak van het pand Escamplaan 281 door het vervangen van een condensor voor een gaskoeler

2020-04-08

Omgevingsvergunning- Beschikking verleend regulier, Huisduinenstraat 24 

Het veranderen en vergroten van de woning Huisduinenstraat 24 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het maken van diverse constructieve doorbraken.

2020-04-10

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 801 

Het veranderen van de gevel van het pand Vreeswijkstraat 801 door het vervangen van 2 kozijnen

2020-04-09

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 192  

Het veranderen van het pand Jaarsveldstraat 192 door het maken van een constructieve doorbraak

2020-04-07

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 191 te Den Haag

Het kappen van 2 beuken (stamomtrekken 94-113 cm), staande in de achtertuin van het perceel Wormerveerstraat 191.

2020-04-08

Ontwerpbeschikking Wet geluidhinder, Albert Schweitzerlaan en Architect Duikerstraat 19

2020-04-06

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat het voornemen bestaat om hogere waarde(n) geluid vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai.

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 7 april 2020 tot en met 18 mei 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00576221, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Den Haag, contactpagina “Den Haag Informatiecentrum”.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.