Gemeenteberichten Leyenburg week 14

Week 14  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Baambruggestraat 79

Het veranderen van de woning Baambruggestraat 79 door het maken van een constructieve doorbraak

06-04-2021

NOG MAAR EENS TER TOELICHTING I.V.M. VRAGEN

Pas als de vergunning is verleend geldt het volgende :

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Vereniging van Eigenaren

Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aangezien aan deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is zoals bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de VvE.

Burgerlijk Wetboek

Aangezien het bouwplan voldoet aan de bouwregels van het bestemmingsplan worden de privaatrechtelijke belangen hieromtrent, die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, in beginsel niet betrokken bij de besluitvorming. Aan de (ver-)bouwwerkzaamheden in deze vergunning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leersumstraat 124

Het veranderen van de woning Leersumstraat 124 door het maken van constructieve doorbraken

08-04-2021

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 105

Het vergroten van het pand Soesterbergstraat 105 door het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

08-04-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal een besluit nemen. informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Leersumstraat 83

Het vergroten van de woning Leersumstraat 83 door het vervangen van een dakkapel aan de voorzijde

08-04-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 221

Het vergroten van het pand Jaarsveldstraat 221 door het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

09-04-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal een besluit nemen. informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.