Gemeenteberichten Leyenburg week 12

Week 12       2019

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Baambruggestraat 2

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201803827/6868974 d.d. 31-08-2018 het oprichten van een school met kinderdagverblijf (kindcentrum) ter plaatse van het te slopen schoolgebouw Baambruggestraat 2 welke wijziging bestaat uit het veranderen van de terreininrichting.

Publicatiedatum: 2019-03-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-66830.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd beginseluitspraak, Escamplaan ongenummerd tegenover nummer 289 te Den Haag

Het plaatsen van een kiosk op het plein Escamplaan ongenummerd tegenover nummer 289

Publicatiedatum: 2019-03-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-66729.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jutphaasstraat 5

Het veranderen van de begane grond van het pand Jutphaasstraat 5 tot kantoor

Publicatiedatum: 2019-03-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-67530.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 242

Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 242 door het maken van een dakkapel. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

Berichttype: omgevingsvergunning

Publicatiedatum: 2019-03-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-62578.html

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Maarsbergenstraat 206 en 208 te Den Haag

Het vergroten en veranderen van de woningen Maarsbergenstraat 206 en 208 door het maken van een dakkapel aan de voorzijde alsmede het wijzigen van de kozijnen. activiteit(en): bouwen.

Publicatiedatum: 2019-03-20

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-66506.html

Apv vergunning – Besluiten, Baambruggestraat 2 te Den Haag

Het verleggen van middenspanningsnet en een laagspanningsnet ten behoeve van het plaatsen van een nieuw station ter hoogte van de Baambruggestraat 2 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 22 april 2019 tot en met 31 augustus 2019.

Publicatiedatum: 2019-03-20

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-65979.html

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Leyweg ter hogte van huisnummer 319

Een aanhangwagen kleur grijs/rood

2019-03-20

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Vreeswijkstraat ter hoogte van huisnummer 166

Een aanhangwagen kleur bruin

2019-03-20

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Volendamlaan ter hoogte van lichtmastnummer 57

Een aanhangwagen kleur grijs

2019-03-20

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Volendamlaan ter hoogte van lichtmastnummer 49

Een aanhangwagen kleur grijs

2019-03-20

Wrakkenwet, Soestdijksekade tegenover huisnummer 656

Wrakkenwet, Soestdijksekade tegenover huisnummer 656, Den Haag

verordeningen en reglementen

2019-03-18