Gemeenteberichten Leyenburg week 11

Week 11  2021

Apv vergunning – Besluiten, Cornelia de Langeweg 67  

Het aanleggen van een laagspannings- en middenspanningskabel ter hoogte van Cornelia de Langeweg 67 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 15 maart 2021 tot en met 25 maart 2021.

2021-02-11

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Florence Nightingaleweg 4  

Het uitvoeren van meerwerkopties aan de 52 woningen behorende bij de vergunning met kenmerk 202018183/7870224 d.d. 04-03-2021 (Haga-terrein deelplan 3)

2021-03-11

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Den Helderstraat 345  

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Den Helderstraat 345

2021-03-12

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 136  

Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 136 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

2021-03-16

 

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Baambruggestraat 79  

Het veranderen van de woning Baambruggestraat 79 door het maken van een constructieve doorbraak. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2021-03-18

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 22 tot en met 66A  

Het versterken van de galerijconstructie bij de panden Leyweg 22 tot en met 66A

2021-03-18

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 169c

Het tijdelijk plaatsen van een erfafscheiding bij het pan aan de entreezijde van het schoolplein voor een periode van 5 maanden

2021-03-18

NB de erfafscheiding staat er al, nog geen vergunning verleend