Gemeenteberichten Leyenburg week 10

Week 10  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 12  

Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 12 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

2021-03-09

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Rhenenstraat 2  

Het vergroten van de woning Rhenenstraat 2 door het plaatsen van een dakkapel.

2021-03-08

Apv vergunning – Besluiten, Heiloostraat 296    SWAENEHOVE

Aanleggen glasvezelkabels 2-3-2021 t/m 7-10-2021

2021-03-08

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-13563/1/bijlage/exb-2021-13563.PDF

5.als er gewerkt gaat worden bij de bomen moeten de werkzaamheden 3-5 meter uit de stam van de bomen uitgevoerd te worden zodat er buiten de kroonprojectie van de boom gewerkt kan worden. Aanbrengen van boombescherming is verplicht;

6.om eventuele schade aan de bomen te voorkomen dienen de maatregelen in de folder “Werken bij Haagse Bomen” nageleefd te worden;

7.de aanvrager dient vooraf met de groenbeheerder, de heer Jan Metselaar jan.metselaar@denhaag.nl, af te stemmen;

8.na het afronden van de werkzaamheden dient de aanvrager een schouw in te plannen met de wegbeheerder, de heer Jack Smit jack.smit@denhaag.nl

9.vanwege hoge parkeerdruk in de omgeving dient de aanvrager zo veel mogelijk parkeervakken beschikbaar te houden.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Soestdijksekade 257  

Het uitbreiden van de woning Soestdijksekade 257. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2021-03-10

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-14305/1/bijlage/exb-2021-14305.PDF

Wij hebben u op 27 januari 2021 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 24 februari 2021 aan te vullen. Binnen de gestelde termijn hebben wij geenaanvullende gegevens ontvangen. In de bijlage bij deze brief staat per activiteit een overzicht van de ontbrekende gegevens.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Florence Nightingaleweg 4

Het uitvoeren van meerwerkopties aan de 52 woningen behorende bij de vergunning met kenmerk 202018183/7870224 d.d. 04-03-2021 (Haga-terrein deelplan 3)

2021-03-11

Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan 670  

Rectificatie bekendmaking Periode 25-01-2021 t/m 10-03-2021 voor proefsleuf graven ter hoogte van Volendamlaan 760 in Den Haag.

2021-03-11

Hoogheemraadschap van Delfland – aanvraag watervergunning Soestdijksekade 343        City Life Church

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen op 8 maart 2021 voor huisaansluiting distributieleiding Soestdijksekade 343

2021-03-11

Verkeersbesluit  – Gehandicaptenparkeerplaats – Escamplaan 907

2021-03-11

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Den Helderstraat 345  

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Den Helderstraat 345

2021-03-12

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan 283          Eethuis Rome

Het veranderen van de winkel Escamplaan 283 door het plaatsen van een afzuiginstallatie op het dak en een reclamebord op de luifel.

2021-03-12

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Nieuwediepstraat 16  

Het veranderen en vergroten van de woning Nieuwediepstraat 16 door het maken van een aanbouw aan de achterzijde, het vervangen van het balkon door een dakterras en het maken van een constructieve doorbraak. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel, bouwen.

2021-03-12