Gemeenteberichten Leyenburg week 1

Week 1   2018

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Ilpendamstraat 69 te Den Haag

Het veranderen van de technische ruimte Ilpendamstraat 69 door het wijzigen van de gevel. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen. Publicatiedatum: 2018-12-27

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281013.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 275

Het aanpassen van de liften in bouwdeel A van het HagaZiekenhuis Els Borst-Eilersplein 275 Locatie: ‘s-Gravenhage, Cornelia de Langeweg

Publicatiedatum: 2018-12-31

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-282784.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 24

Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 24 door het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Publicatiedatum: 2018-12-31

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-282760.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soestdijksekade 254

Het veranderen van het pand Soestdijksekade 254 tot 2 woningen alsmede het maken van constructieve doorbraken

Publicatiedatum: 2019-01-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-2222.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Rhenenstraat 186 te Den Haag

Het kappen van 1 conifeer (stamomtrek 118cm), staande in de achtertuin van het perceel Rhenenstraat 186. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen. Publicatiedatum: 2019-01-04

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-2557.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, verspreid over het stadsdeel Escamp te Den Haag

Het kappen van 6 dode en slechte bomen (stamomtrek 30-227cm), staande verspreid over het stadsdeel Escamp alsmede het herplanten van 6 bomen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

Locatie: Vreeswijkstraat  Publicatiedatum: 2019-01-04

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-2642.html

Voornemen Last onder bestuursdwang, illegaal recreatievaartuig, Soestdijksekade tegenover huisnummer 44, Den Haag

Berichttype: verordeningen en reglementen

Publicatiedatum: 2019-01-04

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Volendamlaan 660

Het veranderen van het kantoor Volendamlaan 660 tot dansschool. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel. Publicatiedatum: 2019-01-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-2193.html

Toelichting:

Op 16 oktober 2018 ontvingen wij uw aanvraag omgevingsvergunning. Wij hebben u op 7 november 2018 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 5 december 2018 aan te vullen. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.

Overzicht ontbrekende gegevens per activiteit. Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De aanvraag is voor wat betreft deze activiteit beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de in de Regeling omgevingsrecht is vast komen te staan, dat er gegevens ontbraken. Binnen de beschikbare termijn hebben wij geen aanvullende informatie ontvangen. In de aanvraag ontbreken derhalve de volgende stukken:

-Algemene gegevens

-Locatieaanduiding

– Gespecificeerde kosten werkzaamheden

– Beoogd en huidig gebruik van gronden en bouwwerken

– De gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening

– situatietekening/bestaand en nieuw/relevante afmetingen/gebruik

– Oplossing privaatrechtelijke belemmeringen