Gemeenteberichten Leyeburg week 42

Week 42  2020

Omgevingsvergunning- Beschikking verleend regulier, Leyweg 440  

Het kappen van 2 esdoorns (stamomtrekken beide 63 cm), staande in de achtertuin van het perceel Leyweg 440.

2020-10-12

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-53813/1/bijlage/exb-2020-53813.PDF

De toekomstverwachting van de boom is slecht. Aangezien de achtertuin kleiner is dan 100m2, wordt geadviseerd geen herplantplicht op te leggen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, de openbare ruimte van het stadsdeel Escamp  

Het kappen van 9 populieren (stamomtrek 141 tot 355 cm), in de openbare ruimte van het stadsdeel Escamp, te vervangen door 9 bomen.

2020-10-12

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-53975/1/bijlage/exb-2020-53975.PDF

T.h.v. de Uitgeeststraat 1 populier (boomnummer 47), waarbij sprake is van ernstig kroonverval. Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 9 bomen van met minimale stamomtrekken van 18-20 cm.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwendamlaan 1  

Het veranderen van het pand Nieuwendamlaan 1 Woonzorgpark Swaenesteyndoor het maken van constructieve doorbraken

2020-10-12                       

Ontvangstdatum aanvraag:7 oktober 2020  Ons kenmerk: 202017013

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij Den Haag Informatiecentrum.

Apv vergunning – Besluiten, Nieuwersluisstraat 101   

Uitbreiding LS-net t.b.v. OV-aansluitingen van 26-10-2020 t/m 30-4-2021  

2020-10-13

Op 24-9-2020 is een aanvraag ontvangen voor een Opbreekvergunning: Kabels en leidingen. Toelichting voorwaarden:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-54111/1/bijlage/exb-2020-54111.PDF

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Purmerendstraat – op het veld Nieuwendamlaan 

Vreugdevuur Escamp op 31 december 2020

2020-10-13

U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie. Ons kenmerk: 00086EVK20

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Harmelenstraat 58 

Het vergroten van de woning Harmelenstraat 58 door het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde.

2020-10-14

Wrakkenwet, Veenendaalkade tegenover perceel 2

Witte kajuitboot met registratienummer H1247 wordt 19 oktober 2020 gelicht.

2020-10-14

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Nieuwediepstraat 16 

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand

2020-10-15

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Zuidwoldestraat ter hoogte van de tramhalte  Aanhangwagen, Wit

2020-10-15

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 377  

Het plaatsen van een deur in de schuttingmuur van het pand

2020-10-15

Besluit Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

Gelet op het feit dat de veiligheidsregio Haaglanden weer beschikt over een bij Koninklijk Besluit 1 benoemde voorzitter (op grond van artikel 11, lid 2 Wet veiligheidsregio’s);

Gelezen artikel 11, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

        Besluit:

I       De heer M.J. Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer, aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Haaglanden die de heer J.H.C. van Zanen, voorzitter veiligheidsregio Haaglanden, bij zijn afwezigheid vervangt;

II.    Dat bij afwezigheid van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter (zoals genoemd in onderdeel I), het plaatsvervangend voorzitterschap wordt waargenomen door één van de andere burgemeesters in het Algemeen Bestuur, in volgorde van omvang van inwoneraantal2 van hun gemeente.

III.   Het Besluit over het plaatsvervangend voorzitterschap veiligheidsregio Haaglanden d.d. 8 juli 2020 in te trekken.

IV.    Dat deze aanwijzing met onmiddellijke ingang in werking treedt na mededeling in het Blad gemeenschappelijke regelingen van de veiligheidsregio Haaglanden.

Aldus besloten in de vergadering van 14 oktober 2020.