Geemeenteberichten Leyenburg week 41

Week 41  2020

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Medemblikstraat 180  

Het kappen van 1 kers (stamomtrek 80 cm), staande in de achtertuin van het perceel Medemblikstraat 180. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2020-10-02

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Werkhovenstraat 165  

Het vergroten van het pand Werkhovenstraat 165 door het maken van een dakopbouw

2020-10-02

Omgevingsvergunning – Ontwerpbeschikking, Hoogkarspelstraat 68A  

Het tijdelijk brandveilig in gebruik nemen van het kantoor Hoogkarspelstraat 68A als kinderdagverblijf voor een periode van 3 maanden. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): gebruik.

2020-10-05

Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen, stadsdeel Escamp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen voor het lozen van grondwater op een vuilwaterriool afkomstig van een ontwatering ten behoeve van de plaatsing van vier afvalsorteerstraten met meerdere ondergrondse containers (orac’s). 2020-10-07

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Standplaatsvergunning – Besluiten, Monnickendamplein 1  

Oliebollenstandplaats van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

2020-10-08

seizoensstandplaats met een totale oppervlakte van 25,2 m² op de locatie Escamplaan winkelcentrum Leyenburg

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-53524/1/bijlage/exb-2020-53524.PDF

Wrakkenwet, besluit, Soestdijksekade tegenover huisnummer 44

Wrakkenwet, besluit, Soestdijksekade tegenover huisnummer 44,

2020-10-08

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Wormerveerstraat 227  

Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 227 door het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-10-06

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Nieuwediepstraat 22

Het veranderen van de woning Nieuwediepstraat 22 door het gedeeltelijk dichtbouwen van het balkon aan de achterzijde. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-10-09

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-53657/1/bijlage/exb-2020-53657.PDF

Vereniging van Eigenaren

Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, wordt geadviseerd voorafgaande aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen met de VvE over uw voornemen tot verbouw aangezien aan deze vergunning geen rechten kunnen worden ontleend waarop het privaatrecht van toepassing is zoals bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de VvE