Brief gestuurd aan: college B&W, gemeenteraad, griffie, commissie ruimte en commissie leefomgeving

Geachte geadresseerden,

Het Wijkberaad Leyenburg heeft u al meerdere malen aangeschreven over de grote zorgen die wij als bewonersorganisatie alsmede de bewoners zelf, hebben over de enorme toename van woningomzettingen naar kamerverhuurbedrijven.

Wij voegen hierbij een lijst toe van woningsplitsingen en omzettingen naar kamerverhuurbedrijven (verkameringen) vanaf 2016 tot heden in onze wijk Leyenburg. En het blijft maar doorgaan…..

In sommige straten zijn bijna huis-aan-huis en portiek-na-portiek woningen onttrokken om plaats te maken voor kamerverhuurbedrijven.

Zeer kwalijk is ook het feit dat door u, als gemeente, vergunningen worden verleend voor (onder)verhuur zonder dat er toestemming voor gegeven is door de betrokken VvE. De VvE-leden zijn gezamenlijk eigenaar van het totale pand waarvan de leden elk afzonderlijk gebruikersrecht hebben op hun deel (appartement) van het geheel. In menig notariële splitsingsaktes staat dat onderverhuur is verboden!

Voordat de vergunningen via overheid.nl bekend worden gemaakt, zijn de woningen al vaak verbouwd en verhuurd. Dan blijft er voor de VvE alleen nog een gang naar de rechter over. Dat is voor de VvE’s veel te kostbaar; zij hebben niet zoveel geld en zij hebben dus het nakijken.

U zult begrijpen dat door deze ontwikkelingen de leefbaarheid in straten en buurten, alsmede de sociale cohesie, ernstig wordt (is) aangetast. Bewoners klagen massaal over de overlast en aantasting van hun leefgenot. Ook zij hebben brieven geschreven aan u.

Wij weten dat er inmiddels ook schriftelijke vragen zijn gesteld.

Het wijkberaad verzoekt u dringend om een einde te maken aan deze negatieve ontwikkeling in de woonbuurten van Leyenburg en dit op te nemen bij de onderhandelingen voor een nieuw collegeakkoord.

Graag uw actie in deze.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Wijkberaad Leyenburg, mede namens de bewoners

Bijlage 1