Bijgewerkte lijst woningonttrekkingen versie 25 januari 2019

WIJK LEYENBURG

versie 25 januari 2019

VERLEENDE WONINGONTREKKINGEN (SPLITSING=in zelfstandige woningen/OMZETTING=in kamerverhuur)

2015

Nieuwersluisstraat 179

1 woning omzetten in onzelfstandige woonruimte voor meer personen

Soestdijksekade 513

1 woning splitsen in 4 appartementen

 2016

Soestdijksekade 587

1 woning splitsen in 4 woningen

Vreeswijkstraat 123

1 woning splitsen in 3 woningen

Vreeswijkstraat 355

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 6 personen

Rhenenstraat 106

1 woning splitsen in 2 zelfstandige woningen

Vreeswijkstraat 200

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 199

1 woning splitsen in 4 woningen

Soestdijksekade 597

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Wormerveerstraat 91

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

 

2017

Nieuwersluisstraat 47

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 297

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 551

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 7 personen

Driebergenstraat 157

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 393

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 429

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 340

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 275

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Amerongenstraat 18

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soesterbergstraat 70 te Den Haag

1 woning splitsen tot 2 appartementen

Loosduinsekade 511

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf* kadastraal

Loosduinsekade 513

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf* kadastraal

Loosduinsekade 515

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf* kadastraal

Loosduinsekade 517

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf* kadastraal

Vreeswijkstraat 3

1 winkel omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Vreeswijkstraat 5

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Werkhovenstraat 4

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Woudenbergstraat 35

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 262

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 7 personen

Wormerveerstraat 103

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 833

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Loosduinsekade 520

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 522 te Den Haag

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 529 te Den Haag

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Medemblikstraat 308

1 woning splitsen in 2 woningen 16-8-2017

Veenendaalkade 200

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 8 personen Leyweg 512

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Leyweg 514

1woning splitsen naar 3 woningen

Lopikplein 2

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Maartensdijklaan 20

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Huisduinenstraat 66 verleend regulier in heroverweging,

1 woning splitsen in 2 appartementen ontheffing kruimel.

Benschoplaan 10.

1 woning splitsen in 3 appartementen, binnenplanse ontheffing.

2018

Vreeswijkstraat 112

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 528

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

 

Vreeswijkstraat 601

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Leyweg 468 te Den Haag

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 8 personen

Vreeswijkstraat 317

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 6 personen

Werkhovenstraat 41

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 785

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Werkhovenstraat 79    

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Maarsbergenstraat 252

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 8 personen

parkeerdruk niet gecheckt

Amerongenstraat 46

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 6 personen

Op 7-12-2018 heroverwogen

Medemblikstraat 48

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 384

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 493

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 317

10-12-2018 Omgevingsvergunning aangevraagd voor splitsen in 3 woningen

 2019

Soestdijksekade 254

3-1-2019 omgevingsvergunning aangevraagd voor splitsen in 2 woningen

Veenendaalkade 424

8-1-2019 omgevingsvergunning aangevraagd voor splitsen in 2 woningen

Baambruggestraat 83

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 631

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

 LET OP

Het is mogelijk dat toestemming van de VVE noodzakelijk is om de woning om te

zetten naar onzelfstandige woonruimte (kamerverhuurbedrijf).

Wijzigen bestemming van kantoor in woningen

Medemblikstraat 275 Het constructief veranderen van het woongebouw Medemblikstraat 275 evenals het wijzigen van de brandscheidingen, het veranderen van de gevels, het creëren van extra woningen op de 5e verdieping en het verwijderen van asbesthoudende materialen. Na verbouwing 237 studioappartementen voor zelfstandig wonende jongeren.

Publicatiedatum: 2018-01-09 Stil gelegd i.v.m. faillissement aannemer

Aangevraagd  Publicatiedatum: 2017-10-26

Verlengen behandeltermijn regulier 2018-01-11

14-3-2018 Informatieavond voor omwonenden door projectontwikkelaars.

Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 125 en 127  Het veranderen van het pand Soesterbergstraat 125-127 naar 18 appartementen alsmede het veranderen van de gevels en het plaatsen van balkons, Locatie met 8 onoverdekte parkeerplaatsen 7 tot 18 woningen. activiteit(en): bouwen, ontheffing kruimel. Locatie: Rhenenstraat Publicatiedatum: 2018-07-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-147236.html

 Advies: De transformatie van een kantoor naar woningen past binnen de uitgangspunten van de Woonvisie 2017-2030.

De initiatiefnemer heeft aangetoond dat op eigen terrein in de parkeerbehoefte wordt voorzien en wordt voldaan aan de parkeernormen van het bestemmingsplan.

Gelet op de gestelde parkeernormen in het bestemmingsplan en overeenkomstig het meest recente parkeerbeleid staan wij toe om af te wijken van de verplichting tot de aanleg van 14 parkeerplaatsen op het eigen terrein aangezien:

– er sprake is van een transformatie van kantoorgebouw tot 18 woningen;

– er sprake is van een wijziging in maatgevende tijd van parkeren;

– de parkeerbehoefte 14 paarkeerplaatsen bedraagt;

– er 14 parkeerplaatsen op eigen terrein zijn en voldoen aan maatvoering inclusief de inrit;

– de parkeerdruk in de maatgevende tijd avond/nacht 88% (tijdens aanvraag beginselplan 9 jan 2018) is;

– er berging voor fietsen aanwezig is;

– de betreffende appartementen komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

3-1-2019 parkeerproblematiek bewoner voorgelegd aan Albert Olierook SDK