Antwoord van het Haags college over kamerverhuurbedrijven in Leyenburg

Antwoord van het college op schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag over kamerverhuurbedrijven in Leyenburg:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8162667/1/RIS303376%20Beantwoording%20SV%20Kamerbewoning%20Leyenburg