Agenda Welstands- en Monumentencie 4 april 2018


AGENDA – Welstands- en Monumentencommissie 4 april 2018

Locatie: Spui 70, kamer C01.09  Aanvang: 15.00 uur

  1. INGEKOMEN BOUWPLANNEN De commissie wordt gevraagd onderstaande bouwplannen aan de Welstandsnota te toetsen en daarover te adviseren:

Baambruggestraat 2 Wcie 20180404/201803827

Bouwen: het oprichten van een kindcentrum ter plaatse van het te slopen school Baambruggestraat 2.