Adviezen Welstandscommissie juni 2019

Adviezen Welstandscommissie juni 2019

 Advies 5 juni 2019

Wormerveerstraat 24    Wcie 20190605/201824534

Bouwen: het vergroten van de woning Wormerveerstraat 24 door het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak.

 Niet akkoord  Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

De commissie kan niet instemmen met de dakkapel op het voordakvlak. Zij maakt bezwaar tegen de te forse maat in relatie tot de onderliggende gevel en in relatie tot de doorlopende kap. De commissie constateert dat zich op de rij woningen waar Wormerveerstraat 24 een onderdeel van is al meerdere en verschillende dakkapellen bevinden, daaronder twee waarnaar het ontwerp voor nummer 24 verwijst, de nummers 22 en 30. Voor de commissie is dit geen reden om de nu voorgestelde kapel te accorderen. Over beide dakkapellen heeft de commissie eerder negatief geadviseerd. Ook het welstandsadvies over de nog grotere dakkapel van Wormerveerstraat 20 was negatief.

Advies 19 juni 2019

Werkhovenstraat 101    Wcie 20190619/201909461

Bouwen: het vergroten van de woning Werkhovenstraat 101 door het maken van een dakopbouw.

Niet akkoord   Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

Hoewel de commissie kan instemmen met de opzet van de dakopbouw met zowel een set-back aan de voor- als aan de achterzijde, beoordeelt zij het voorliggende voorstel negatief. De gemetselde terrasafscheiding aan de voorzijde vormt een te prominent element in het gevelbeeld en concurreert met de horizontale lijn van de bestaande dakrand en die van de nieuwe dakrand. De commissie kan zich op dezelfde positie een terrasafscheiding in de vorm van een stalen hekwerk in een donkere kleurstelling voorstellen, dat zich terughoudend gedraagt in het gevelbeeld.

Met betrekking tot de detaillering heeft de commissie nog enkele opmerkingen. Zo dient de wachtgevel in een donkerder grijze kleurstelling (stofgrijs) te worden uitgevoerd en de kozijnen minder vlak te worden gedetailleerd. Het metselwerk van de voorgevel dient minstens de dikte van de voorgevel overhoeks te worden omgezet en het dakranddetail dient overeenkomstig bestaand te worden uitgevoerd (kraallat, verkenning).

Met het overige kan de commissie instemmen.