Advies welstandscommissie 9 oktober 2019

Advies Welstandscommissie 9 oktober 2019

Vreeswijkstraat 187   Wcie 20191009/201907049

Bouwen: het veranderen van de woning Vreeswijkstraat 187 door het maken van een dakterras.

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

Dit plan is aan de commissie voorgelegd in het kader van een bezwaar- en beroepsprocedure.

Eerder is niet ingestemd met het ontwerp voor een dakterras.

Het dakterras op het platte deel van het dak werd beschouwd als een toevoeging aan de bestaande kapverdieping die in het straatbeeld juist de beëindiging van het bouwblok vormt.

Een terras boven die beëindiging werd als een aantasting van de architectuur en het straatbeeld beschouwd.

De commissie twijfelt of het hekwerk op ooghoogte zichtbaar is vanuit de openbare straat.

Zij vraagt door middel van zichtlijnen aan te tonen of het hekwerk op ooghoogte zichtbaar is vanaf de stoep aan de overzijde van de straat