Advies Welstandscommissie 22 januari 2020

Advies Welstandscommissie 22 januari 2020

Den Helderstraat 102

Bouwen: het vergroten van de woning Den Helderstraat 102 door het maken van een dakopbouw. Wcie 20200122/201920794

Niet akkoord

Het bouwplan wordt getoetst aan de Welstandsnota.

Hoewel de commissie kan instemmen met de opzet voor de dakopbouw in de vorm van een set-back zowel voor als achter, kan zij nog niet instemmen met het voorliggende voorstel.

Zij constateert dat ten opzichte van het vorige voorstel het gevelmateriaal is gewijzigd van Trespa naar Red Cedar schroten. Zij beoordeelt dit als onvoldoende reagerend op het advies. Zij herhaalt op dit punt derhalve het vorige advies van 4 december 2019.

De onderhavige opbouw is de eerste op dit bouwblok en daarmee leidend voor eventuele toekomstige initiatieven. De bestaande architectuur kenmerkt zich door baksteen met grote vensters, aan elkaar geschakeld door middel van horizontale betonbanden en met een zeer geprononceerde dakrand. Een dakopbouw dient daar in architectonische uitwerking bij aan te sluiten of op te reageren. Het voorliggende voorstel doet dat niet. 

De commissie kan zich een terug liggende opbouw voorstellen, uitgevoerd in baksteen met grote puien/vensteropeningen en een dakrand gerelateerd aan de onderliggende architectuur, met stofgrijs stucwerk wachtgevel en baksteen dat in een voldoende maat de hoek is omgezet.

Het hekwerk is nu in een grijze kleurstelling voorgesteld en akkoord, maar van de schoorstenen op het dak dient meer informatie te worden gegeven (detaillering, kleurstelling).

Bij een volgende behandeling krijgt de commissie graag een tekening van het mogelijk toekomstige eindbeeld voor het gehele blok voorgelegd.