WIJK LEYENBURG

versie 31 maart 2019

 

VERLEENDE WONINGONTREKKINGEN (SPLITSING=in zelfstandige woningen/OMZETTING=in kamerverhuur)

 

2015

Nieuwersluisstraat 179

1 woning omzetten in onzelfstandige woonruimte voor meer personen

Soestdijksekade 513

1 woning splitsen in 4 appartementen

 

2016

Soestdijksekade 587

1 woning splitsen in 4 woningen

Vreeswijkstraat 123

1 woning splitsen in 3 woningen

Vreeswijkstraat 355

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 6 personen

Rhenenstraat 106

1 woning splitsen in 2 zelfstandige woningen

Vreeswijkstraat 200

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 199

1 woning splitsen in 4 woningen

Soestdijksekade 597

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Wormerveerstraat 91

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

 

2017

Nieuwersluisstraat 47

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 297

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 551

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 7 personen

Driebergenstraat 157

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 393

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 429

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 340

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 275

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Amerongenstraat 18

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soesterbergstraat 70 te Den Haag

1 woning splitsen tot 2 appartementen

Loosduinsekade 511

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf* kadastraal

Loosduinsekade 513

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf* kadastraal

Loosduinsekade 515

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf* kadastraal

Loosduinsekade 517

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf* kadastraal

Vreeswijkstraat 3

1 winkel omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Vreeswijkstraat 5

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Werkhovenstraat 4

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Woudenbergstraat 35

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 262

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 7 personen

Wormerveerstraat 103

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 833

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Loosduinsekade 520

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 522 te Den Haag

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 529 te Den Haag

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Medemblikstraat 308

1 woning splitsen in 2 woningen 16-8-2017

Veenendaalkade 200

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 8 personen Leyweg 512

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Leyweg 514

1woning splitsen naar 3 woningen

Lopikplein 2

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Maartensdijklaan 20

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Huisduinenstraat 66 verleend regulier in heroverweging,

1 woning splitsen in 2 appartementen ontheffing kruimel.

Benschoplaan 10.

1 woning splitsen in 3 appartementen, binnenplanse ontheffing.

 

2018

Vreeswijkstraat 112

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 528

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

 

Vreeswijkstraat 601

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Leyweg 468 te Den Haag

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 8 personen

Vreeswijkstraat 317

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 6 personen

Werkhovenstraat 41

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 785

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Werkhovenstraat 79    

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Maarsbergenstraat 252

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 8 personen

parkeerdruk niet gecheckt

Amerongenstraat 46

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 6 personen

Op 7-12-2018 heroverwogen

Medemblikstraat 48

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 384

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 493

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 317

10-12-2018 Omgevingsvergunning aangevraagd splitsen in 3 woningen

 2019

Veenendaalkade 424

8-1-2019 omgevingsvergunning aangevraagd voor splitsen in 2 woningen

 Baambruggestraat 83 Vergunning verleend

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

VvE geeft geen toestemming

 Vreeswijkstraat 631 Vergunning verleend

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soesterbergstraat 172

30-1-2019 omgevingsvergunning aangevraagd voor splitsen in 3 zelfstandige studio’s

Soesterbergstraat 172

15-2-2019 omgevingsvergunning aangevraagd splitsen in 2 woningen

 Soestdijksekade 489 vergunning verleend

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 10 personen

 Maarsbergenstraat 402

      1. omgevingsvergunning aangevraagd splitsen in 2 woningenVolendamlaan 970
      2.  

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen2019-03-05 Beschikking woningonttrekking geweigerd wegens niet toelaten inspecteur

Soestdijksekade 681

2019-03-11 omgevingsvergunning aangevraagd splitsen in 2 woningen

Vreeswijkstraat 317 te Den Haag  aangevraagd

13-2-2019 Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201804766/6774093 d.d. 13-06-2018 voor het vergroten van de woning door het plaatsen van een dakuitbouw aan de achterzijde welke wijziging bestaat uit het veranderen van het kozijn van de dakuitbouw.

Soestdijksekade 279  vergunning verleend

25-3-2019 1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soesterbergstraat 174

27-3-2019 omgevingsvergunning aangevraagd voor splitsing in 2 woningen

Veenendaalkade 640 vergunning verleend

27-3-2019 Het splitsen van de woning Veenendaalkade 640 tot 2 woningen

LET OP

Indien door de gemeente een omgevingsvergunning is verleend kan een belanghebbende binnen 6 weken bezwaar indienen tegen het besluit.

 LET OP

Het is mogelijk dat toestemming van de VVE noodzakelijk is om de woning te splitsen of om te zetten naar onzelfstandige woonruimte (kamerverhuurbedrijf).