Verloot je boompje!

Verloot je Boompje is een activiteit in de wijken van Den Haag om
kerstbomen in te leveren. Voor iedere boom die ingeleverd wordt, krijgen
kinderen een sticker ter waarde van € 0,50 en een lootje krijgt
waarmee ze kans maken op mooie prijzen. Veel kinderen zijn al op
kerstbomenjacht om zoveel mogelijk kerstbomen in te leveren! Ook
ontvangen zij een lootje als ze een foto maken van grofvuil in de wijk.

In 6 stadsdelen bevinden diverse inleverlocaties (zie hieronder).

Inleverlocaties Escamp: Adriana van Roonlaan, Ambachtsgaarde,
Escamplaan, Heeswijkplein, Hengelolaan, Jan Luykenlaan, Laan van
Wateringse veld – skatepark, Leyweg, Panamaplein, Volendamlaan