Hoe woon je nog veiliger in Leyenburg? Bijeenkomst 11 juli

180976_Xtra_Flyer Veiligheid in Leyenburg-CERT                          

Op woensdag 11 juli nodigen het Wijkberaad Leyenburg, Saffier en Mooi welzijn de wijkbewoners uit voor een discussie bijeenkomst. Hoe kunnen we samen het veiligheidsgevoel in de wijk Leyenburg vergroten. Wat is daarvoor nodig? Inwoners en professionals uit de wijk gaan het gesprek aan. En hoe kunnen we gezamenlijk iets organiseren?De bijeenkomst vindt plaats bij Saffier, Swaenehove, Heiloostraat 296 2547 KX Den Haag op woensdag 11 juli van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelding vooraf is wenselijk bij servicebureau@saffiergroep.nl of telefoon 0800 723 34 37 (elke werkdag tussen 9.00  en 17.00 uur). Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
We gaan met elkaar in gesprek over de volgende deelonderwerpen:
Veiligheid in en om flats, veiligheid in huis, veiligheid in de wijk, mee blijven doen
en zorgmogelijkheden als het nodig is.
U kan in deze middag over deze onderwerpen meepraten. Met de uitkomsten en ideeën gaan we aan de slag! In het najaar zal de informatiemarkt – Fit & Vitaal & Veilig hier mede mee ingevuld worden.

 

 

Voor meer informatie over dit persbericht: