Bijeenkomst Haagse Aardwarmte Leyweg 22 maart jl.

Wilt u het verslag lezen van de bijeenkomst Haagse Aardwarmte Leyweg met Wijkberaad Leyenburg op 22 maart jl.? Kijk op: www.haagseaardwarmte.nl