Gemeenteberichten Leyenburg week 41

Week 41 2017

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Benschoplaan 10 te Den Haag  Nieuwe aanvraag, 1e aanvraag geweigerd 3-10-2017

Het veranderen van het pand Benschoplaan 10 in 3 appartementen

Publicatiedatum: 2017-10-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-175621.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 346 te Den Haag

Het kappen van 1 boom (stamdiameter 52cm), staande in de achtertuin van het perceel Veenendaalkade 346

Berichttype: omgevingsvergunning Publicatiedatum: 2017-10-11

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-176869.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Medemblikstraat 275 te Den Haag

Het veranderen/vernieuwen van het woongebouw Medemblikstraat 275 alsmede het wijzigen van de brandscheidingen, het veranderen van de gevels, het creëren van extra woningen op de 5e verdieping en het verwijderen asbesthoudende materialen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, ontheffing kruimel.

Na verbouwing ontstaat er 237 studio appartementen bedoeld voor zelfstandig wonende jongeren.

Dit wijkt af van ons vigerende Bestemmingsplan ‘Leyenburg’ waar voor dit pand de indicatie ‘Maatschappelijk’ geldt.    Publicatiedatum: 2017-10-12

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-177933.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Castricumplein 40K te Den Haag

Het vergroten van het pand Castricumplein 40K door het veranderen van de aanbouw aan de achterzijde Publicatiedatum: 2017-10-13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-178935.html