Gemeenteberichten Leyenburg week 38

Week 38 2017

Gepubliceerd op 19 september 2017 09:00

Aankondiging – Aanvraag, Soestdijksekade 1124 te Den Haag

Woonschip Maria Josephina

 

Ons kenmerk: 00127VOB17

Verordening op de binnenwateren

Soestdijksekade 1124

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:

  • Den Haag Informatiecentrum
  • Stadsdeelkantoor Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.Locatie van de getoonde markers op de kaart ¬†Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.
  • Meer informatie?
  • De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.
  • Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.