Gemeenteberichten Leyenburg week 32

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maartensdijklaan 20 te Den Haag

Het veranderen van de woning Maartensdijklaan 20 tot 4 woningen alsmede het wijzigen van de dakkapellen

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Maartensdijklaan

Publicatiedatum: 2017-08-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-138712.html

Aanwijzing gebied Baambruggestraat e.o. in verband met cameratoezicht

04-08-2017

omschrijving

Besluit: gelet op de ingekomen politierapportages, laatstelijk op 10 juni 1017, en artikel 151 c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag; I. een cameragebied in te stellen voor het gebied Baambruggestraat en omgeving: tussen de Baambruggestraat, Nieuwersluisstraat, Harmelenstraat en Maarsbergenstraat met inbegrip van de straten en openbare ruimten binnen dit gebied; II. te bepalen dat het onder I. genoemde besluit vanaf de datum van bekendmaking in het gemeenteblad in werking treedt. Het onder I. genoemde besluit eindigt een jaar na de bekendmaking.

Er is net een nieuwe voetbalkooi geplaatst die al druk wordt gebruikt.

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Dierenselaan – Langs de 5 grote winkelcentrums: Dierenselaan/Escamplaanm Leyenburtg, Betje Wolffstraat, Hogeveld en Leyweg te Den Haag

Sinterklaas Intocht in Zuid West Den Haag op 25 november 2017

Berichttype: evenementenvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Escamplaan

Publicatiedatum: 2017-08-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-140134.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan 61F te Den Haag

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk B201110186/GE/sr/02 d.d. 3-5-2012 voor het brandveilig in gebruik nemen van het buurtcentrum Escamplaan 61F

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Escamplaan

Publicatiedatum: 2017-08-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-140359.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Veenendaalkade 203 te Den Haag

Het veranderen van de woning Veenendaalkade 203 door het realiseren van een dakopbouw en een balkon op de 3e verdieping. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Veenendaalkade

Publicatiedatum: 2017-08-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-139883.html

 

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Heiloostraat 190 te Den Haag

Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging op het binnenterrein voor en ten behoeve van de woning Heiloostraat 190 voor een periode van 10 jaar. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, ontheffing kruimel.

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage

Publicatiedatum: 2017-08-11

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-140858.html

 

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Vreeswijkstraat 677 te Den Haag

Het vervangen van de aluminium kozijnen van de woning Vreeswijkstraat 677 door kunststof kozijnen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage, Vreeswijkstraat

Publicatiedatum: 2017-08-11

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-140670.html