Agenda welstandscommissie 19 april 2017

Agenda Welstandscommissie 19 april 2017

 Escamplaan/Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein) Wcie 20170419/201700243

Bouwen: het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede het aanleggen van een in- en uitrit, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein ).

Het advies van 8 maart 2017 was (nog) niet akkoord

 Escamplaan, Els Borst-Eilersplein/Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein) Wcie 20170308/201700243 Bouwen: het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede het aanleggen van een in- en uitrit, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein).

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel ‘Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.

De commissie adviseert positief over de opzet en de architectuur van deze grootschalige en bijzondere gedifferentieerde ontwikkeling naast het ziekenhuis. Het ontwerp heeft een sterke eenheid, een duidelijk eigen uitstraling, maar is ook goed gerelateerd aan de omgeving en sluit daarbij aan. Onderdelen van de (architectonische) uitwerking vragen echter nog aandacht of ontbreken.

De commissie acht een onderscheid tussen de verschillende bouwdelen door het afwisselen van het metselwerk in beginsel mogelijk. In de omgeving komt zowel rood als geel metselwerk voor en afwisselen draagt bij aan het inpassen van de grote schaal van de ontwikkeling in de kleinschaligere omgeving. De gekozen gele steen is echter te donker en maakt bijvoorbeeld de toren op de hoek van de Leyweg en de Escamplaan te kolossaal. De toepassing van beide kleuren metselwerk in het lagere bouwdeel aan de Escamplaan is niet consequent. Nergens worden twee kleuren in één bouwdeeltoegepast. De commissie pleit voor dit bouwdeel voor een geheel gele gevel om de toren minder solitair en daarmee ook minder kolossaal te maken.

De voorgestelde kleur voor de kozijnen, ramen en deuren van de bouwdelen die in rood metselwerk worden uitgevoerd is te donker, waardoor de gevels als geheel te donker en te vlak worden. De commissie suggereert de kleur van de kozijnen, ramen en deuren van de gele bouwdelen voor het gehele project toe te passen.

Voor een volgende beoordeling vraagt de commissie informatie over de installaties op de platte daken (een deel van de daken is vanwege de verschillende hoogtes van de bouwdelen goed zichtbaar) en een gedetailleerd ontwerp voor de daktuin van het grote blok en voor de hekwerken voor de trappen die naar die daktuin leiden.