Advies Welstandscommissie 31 mei 2017

Advies Welstandscommissie 31 mei 2017

Escamplaan/Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein)

Wcie 20170531/201700243

Bouwen: het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede het aanleggen van een in- en uitrit, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein).

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan het onderdeel ‘Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.

Op 19 april 2017 heeft de commissie ingestemd met het ontwerp van deze grootschalige en bijzonder gedifferentieerde ontwikkeling naast het ziekenhuis.

De toen negatief beoordeelde onderdelen van het buitenruimteontwerp zijn conform de suggesties van de commissie aangepast: de portalen boven de in- en uitritten naar de parkeergarage zijn nu in samenhang met de balustrade rondom de hellingen ontworpen en aan het dakpark zijn bomen van de eerste orde toegevoegd, waarmee de inrichting van het park aansluit bij de schaal van de omringende bebouwing.