Uitnodiging Bewonersvergadering 14 maart 2018

 Agenda Bewonersvergadering

 WOENSDAG 14 maart 2018

aanvang vergadering 20:00 uur, zaal open 19.30 uur

Adres: Hoogkarspelstraat 85

 Agendapunten:

Opening en voorstelronde van alle bestuursleden

Vaststelling agenda

Vaststelling verslag Buitengewone Bewonersvergadering 12 april 2017

Bestuursverkiezing:

Geertruide v.d. Putte, herkiesbaar tot wnd secretaris voor 1 jaar

Wiggert Sackman, herkiesbaar tot 2e penningmeester voor 2 jaar

Toelichting financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018

a) Verslag kascontrolecommissie en

b) vaststelling financieel verslag 2017

Verkiezing kascontrolecommissie boekjaar 2018

            PAUZE met een hapje en een drankje etc.

Van gedachten wisselen omtrent ideeën voor de wijk en andere vragen over de wijk

 Sluiting